Start

Ignition Research är en teknikhubb och tankesmedja med ambition att bidra till ett fördjupat och långsiktigt arbete med digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Inom våra väggar hittas kunskap om en mängd snabbt växande tekniker som IoT, Blockchain och AI och erfarenhet inom innovativ tjänstedesign, entreprenörskap, samhällsbyggnad och mer.

Våra rådgivare är ingenjörer, affärsutvecklare, beslutsfattare och tänkare, självskrivna i sammanhanget för att kunna använda den samlade kunskapen om hur samhället, en organisation eller produkt ska byggas och utvecklas.

Ignition Research är ett forum för att skapa förutsättningar och utveckla verktyg för framtiden.

Våra samarbetspartners inkluderar bland annat

Vad vi gör

Övertygelsen om att det behövs en fristående samlingspunkt för utveckling av tjänster för den nya generationens samhälle fick oss att dra igång Ignition Research. Hos oss samlar vi den senaste kunskapen inom teknik samtidigt som att de bästa idéerna kan brytas mot varandra för ökad utväxling. Vi bidrar till utvecklingen genom t.ex. rapporter och artiklar om ämnen som berör samhällsutveckling och forskning inom de mest relevanta områdena i skärningspunkten mellan teknik och samhälle.

Vi vill växa genom att vara en teknikhubb för entreprenörer, företagare och entusiaster, unga som gamla, som vill bidra till innovation och utveckling i Sverige. Ignition Research erbjuder erbjuder bland annat möjligheter till idéutveckling, hackathons, programmering- och molnskola för unga vuxna samt kunskapsinsatser mot grupper som riskerar att hamna i det digitala utanförskapet.

Under vårt tak hittar ni även möjligheter till lärande och utveckling. Vi genomför utbildningar och workshops inom de senaste innovativa framstegen från molnteknik och IoT till Machine Learning och Blockchain  så att ert företag eller organisation kan nå sina mål. Företag och organisationer som förstår innebörden av flexibiliteten, effektiviteten och det strategiska värdet i agil och teknikstödd affärsutveckling får ett automatiskt försprång på marknaden.

Du hittar mer information under våra fortbildningstjänster.

Behöver ni teknikrådgivning eller utvecklingsresurser erbjuder vi även rådgivning- och konsulttjänster. Vi har samlat några av Sveriges mest erfarna och efterfrågade specialister inom digitalisering och innovation med fokus på IT och teknik samt policy- och organisationsutveckling för att kunna erbjuda er full service från start.

Du hittar mer information under våra tjänsteerbjudanden.

Medarbetare

Namn: Andreas Johansson
Bakgrund: Andreas är en erfaren ledare, molnarkitekt och affärsutvecklare med över 20 års erfarenhet från IT-branschen
Roll: Senior rådgivare och strategiskt ansvarig för projekt med fokus på IT, teknik och affärsutveckling
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreas-at-make/

Namn: Lucas Björnbom
Bakgrund: Lucas är en av Sveriges mest efterfrågade moln-arkitekter och arbetar med tekniker från Amazon och Google
Roll: Senior rådgivare och ansvarig för frågor inom högpresterande IT-lösningar
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucas-bj%C3%B6rnbom-983a28a0/

Namn: Marcus Österberg
Bakgrund: Marcus har i över 20 års tid arbetat med digital utveckling, analys och automatisering med fokus på offentlig sektor
Roll: Senior rådgivare och ansvarig för frågor som rör det inkluderande samhället samt digitalisering och tillgängliggörande av vården
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marcusosterberg/

Namn: Jon Millarp
Bakgrund: Jon har lång erfarenhet av opinionsbildning och policyfrågor från arbete på UD, statsrådsberedningen och riksdagen
Roll: Senior rådgivare och ansvarig för policy och governance-frågor i skärningspunkten mellan samhälle, teknik och utveckling

Namn: Nelly Andersson
Bakgrund:
Nelly har en lång bakgrund inom offentlig sektor och arbetar med affärsutveckling i stora projekt i organisationer och myndigheter över hela Sverige.
Roll: Senior rådgivare och ansvarig för affärsutveckling och projektledning inom offentlig sektor.

Vill du veta mer? Maila oss på info@ignitionresearch.com!

Om oss

Ignition Research är en teknikhubb och tankesmedja med ambition att bidra till ett fördjupat och långsiktigt arbete med digitaliseringens möjligheter och utmaningar. I samhället, på företag och i organisationer. Att ställa svåra, konstruktiva frågor och erbjuda konkreta lösningar till dessa frågor är lika viktigt som att leverera entydiga svar.

Vi arbetar genom att presentera våra insikter och analyser som underlag till förslag på lösningar och genomförande av förändringsarbete. Nyttan innebär framför allt en fördjupad förståelse av digitaliseringens omvälvande kraft, anpassad efter uppdraget och utmaningen.

De arbetsområden som som hanteras inom forumet innefattar både praktiska och teoretiska ämnen. Det inkluderar till exempel agilt tänkande, datadriven affärsutveckling och tjänstedesign men även snabbt växande tekniker som IoT, AI/Machine Learning och Blockchain/DLT.

I detta sammanhang är allt från affärsrådgivare och ingenjörer till digitala filosofer och tänkare självskrivna för att kunna använda den samlade kunskapen om hur samhället, en organisation, verksamhet eller produkt ska byggas och utvecklas.

Digitaliseringsfrågor behandlas ofta som tekniska problem som i första hand ska bidra till att lappa och laga snarare än att skapa något som tillför värde. Ignition Research är ett forum att skapa de förutsättningarna, ta fram redskap och lösningar för att utveckla den förståelsen.

Kontakta oss

Du når oss via telefon eller mejl

0735 30 76 31

info@ignitionresearch.com