XMAS Speedhack 2018

I dag kör vi XMAS Speedhack 2018! Fyra timmar mini-hackathon för att få fram en MVP för tidigare identifierat problem inom valfritt område utvecklat med valfri teknik. Vi har identifierat att många video- och ljudkreatörer manuellt transkriberar ljudspår till video för t.ex undertexter och detta moment vill vi automatisera. Vår idé är en app för att automatiskt transkribera ljudfiler till text riktad till personer och företag inom t.ex. reklam och mediabranschen. 

Let’s go!