Workshop med Integrationspakten

”Det saknas inte lösningar, det saknas möten mellan varandra.”

Vi var på plats på Nalen under eftermiddagen för en stor workshop med Integrationspakten! Stockholm Stad med Katarina Bexar och Fredrik Lindstål i spetsen samlar en mängd olika aktörer från alla delar av samhället för att skapa konkreta lösningar på vår kompetensförsörjning. Ignition Research med vårt kompetensprogram Fast Track står redan på barrikaderna och arbetar aktivt med lösningar på kompetenskrisen inom IT-branschen!