Vårt tjänsteerbjudande

Enterprise Cloud Advisor & Cloud Architect

Våra Enterprise Cloud Advisors tillhandahåller rådgivning för att påskynda uppbyggnad, leverans och adoption av molnlösningar som hjälper våra kunder och partners att uppnå sina strategiska mål.

  • Analys och optimering av teknik- och affärsprocesser
  • Design och planering av arkitektur för molnlösningar
  • Implementation av molnarkitektur
  • Optimering och continuous improvement
  • Applikationsdesign med hjälp av microservices och containter-teknologier
  • Hantering av IT-service och leverans i molnet

Vi hjälper er att genomlysa er affär och identifiera vilka handlingsalternativ ni har för er verksamhets tekniska utveckling. Detta sker genom analys av nuvarande infrastruktur, IT-miljö och arbetssätt och hur de kan stärkas och utvecklas. Vi tittar på de begränsningar och möjligheter som den nuvarande infrastrukturen har, och hur den matchar tjänsteerbjudande, kundbehov eller ambition för affärsutveckling.

Genom översyn och analys av er tekniska plattform hjälper vi er att få svar på hur ni står er mot konkurrenter och marknaden ni verkar på, men även hur konkurrenter påverkar er verksamhet. Dessa insikter är ovärderliga för att hjälpa er att utveckla er verksamhet och belyser vad ni behöver göra för att se till att ni uppfyller era affärsmål. Vi tar fram underlag och rekommendationer kring marknadens trender och möjlig utveckling för att ni ska kunna ta rätt beslut hur er organisation, produkt eller tjänst ska växa eller förändras.

Cloud Data Engineer

Vi hjälper er att utveckla och integrera er verksamhet med tjänster för data management för att bygga er Business Intelligence & Big Data-lösning. Våra ingenjörer har mångårig erfarenhet av molntjänster och ekosystem från Google och Amazon, och hjälper er att hantera, extrahera, analysera och utnyttja er data på bästa sätt för att förvandla åsikter till insikter.

  • Infrastruktur för Big Data & Analytics
  • Automatisk import, hantering & bearbetning av dataflöden
  • Utveckling av arkitektur & pipeline
  • Publicering för självbetjänad analys

Ignition Research har arbetat med utveckling av plattformar för hantering av stora mängder data under många år. Vi bygger tillförlitliga och skalbara tjänster med teknik från Google Cloud Platform och Amazon Web Services för automatisering av informationshantering och bearbetning. Vi integrerar en mängd olika datakällor, till exempel CRM- eller säljsystem, egna databaser, Google Analytics och Adform och många fler. Med hjälp av toppmoderna lösningar för automation och Machine Learning tar vi fram verktyg för utvärdering & beslutsunderlag baserat på mycket stora mängder data eller process för att mäta nyckeltal och affärsvärde så att ni kan vässa er affär.

Förändringsledning

Besluten om hur en organisation, produkt eller tjänst ska utvecklas involverar ofta hela företagsledningen. Att förstå hur denna omställning ska genomföras är ett omfattande arbete. För att lyckas behövs förståelse för faktorerna och sambanden som förklarar hur tjänsteerbjudandet ska byggas upp och på vilket sätt olika tekniker eller arbetssätt kan hjälpa er organisation. Genom att analysera er verksamhet, organisation och infrastruktur identifierar vi vilka komponenter som är mest angelägna att utvecklas. Vi hjälper er identifiera möjligheter till förenklingar, förbättringar eller utvecklingsvägar för att skapa högpresterande team, infrastruktur och IT-miljöer som tar er verksamhet till nästa nivå.

Kontakta oss för mer information!
0735 30 76 31
info@ignitionresearch.com