Enkla projekt och studentbemanning

Ibland uppstår ett behov av IT-kompetens men som hamnar mellan stolarna. Det kan vara en tanke runt fika-bordet om ett enklare IT-projekt, en hemsida eller ett behov av ett internt system, men som ofta stannar vid just fikabordet. Anledningarna är många gånger för att det inte finns budget för en fullfjädrad IT-konsult eller att det saknas intern kompetens för att genomföra det.

I många fall behöver det inte vara svåra projekt eller uppdrag, men med tillräckligt hög tröskel så att det stannar vid en tanke runt fika-bordet. Det tycker vi är synd. 

Så därför tog vi fram tjänsterna Enkla projekt och studentbemanning. Det är våra tjänster för företag som har begränsade budgetar för kortare IT-projekt men som ser ett behov av hjälp för utveckling av sin verksamhet eller behöver kvalificerad arbetskraft men inte på full tid.

Vi jobbar med att få unga som studerar IT och programmering ut i arbete, och framför allt få erfarenhet av sina kunskaper inom IT-branschen. Tillsammans med våra juniora konsulter ser vi över ert behov och arbetar fram till en lösning. 

Alla projekt och uppdrag är handledda av våra seniorkonsulter och projektledare, vilka också är er kontaktpersoner hos Ignition Research.

Våra unga talanger kan hjälpa er med allt från trådlöst wifi och systemteknik till enklare programmering och molntjänster.

System-, webb och apputveckling (junior kompetens):

Hemsida med färdiga ramverk (WordPress och Drupal)
Hemsida skräddarsydd (PHP, HTML, CSS, JavaScript och React)
Systemprogrammering (Python och Java)

Systemteknik inom Windows server och Linux (junior kompetens): Systemadministration, filserver, backuper, databaser, nätverk, säkerhet, webservrar mm
IT-tjänster i molnet (Amazon Web Services)
Kontors-IT i molnet (Office 365)