Digital transformation och förändringsledning

Besluten om hur en organisation, produkt eller tjänst ska utvecklas involverar ofta hela företaget, inklusive ledningen. Att förstå hur denna omställning ska genomföras är ett omfattande arbete. För att lyckas behövs förståelse för faktorerna och sambanden som förklarar hur tjänsteerbjudandet ska byggas upp och på vilket sätt olika tekniker eller arbetssätt kan hjälpa er organisation. Genom att analysera er verksamhet, organisation och infrastruktur identifierar vi vilka komponenter som är mest angelägna att utvecklas. Vi hjälper er identifiera möjligheter till förenklingar, förbättringar eller utvecklingsvägar för att skapa högpresterande team, infrastruktur och IT-miljöer som tar er verksamhet till nästa nivå.

Det handlar dock inte om att låta tekniken styra verksamheten. Ny teknik är en möjliggörare för att uppnå de egentliga målsättningarna men på helt nya, kanske oväntade och mycket effektivare sätt än nu. Vårt arbete anpassas efter era behov att komma igång eller från start till slut på ett sätt som passar er organisation. I processen använder vi olika metoder och verktyg för att generera största möjliga effekt på kort och lång sikt inklusive design thinking och data-drivna arbetssätt. Det kan omfatta bedömning av verksamhetens digitala mognad, omvärldsanalyser, organisations- och systemöversikter.

Våra konsulter har praktisk erfarenhet av omvandling av verksamhetsprocesser som behövs för att hjälpa din organisation framåt och uppåt. Vi hjälper er att gå från oflexibla, traditionella processer till att innovera nya produkter och tjänster genom att kombinera nuvarande processer med nya och förbättrade arbetssätt och verktyg. Det innebär också att få med sig medarbetare och skapa en innovationskultur. I många fall innebär detta även ett förändrat ledarskap och arbetssätt vilket förutsätter tätare samverkan mellan verksamhetsområden och IT.

Nya kommunikationskanaler, nya konsumtionsmönster och nya beteenden gör att alla behöver tänka i nya banor. Vi hjälper er att förstå det nya digitala landskapets utmaningar och möjligheter, ger er nya perspektiv och infallsvinklar, och inspirerar till nytänk och innovation! Via workshops, idéseminarier, utbildningar eller föreläsningar skräddarsyr vi en injektion av inspiration i syfte att ge energi och nya idéer.

Vi arbetar dagligen med att förvandla traditionell verksamhet att bli mer lyhörd, kvick och engagerad med fokus på att uppnå resultat och strategiska mål. Våra konsulter kan ge den insikt, utbildning och support som behövs för er organisation för att framgångsrikt implementera innovativa och effektiva utvecklingsprocesser. Genom att titta på aktuella möjligheter och begränsningar och hur de matchar tjänster, kundbehov eller ambition för affärsutveckling erbjuder vi lösningar, idéer eller förbättringar för att ditt företag ska växa.

Ett lyckat genomförande av digitalisering handlar om att verksamhetens utveckling synkroniseras och integreras i takt med teknikens möjligheter. Vi hjälper er vägleda din organisation att bli mer lyhörd och flexibel i en snabbt föränderlig affärsvärld!