Stävja kompetensbristen inom IT med dolda talanger

Hur ska vi stävja kompetensbristen i IT-branschen? Det pratade Andreas om inför politiker och företagare på en näringslivslunch i dag. Han berättade om hur kompetensprogrammet Fast Track som i ett led av samordning mellan offentlig sektor och näringslivet går i bräschen för innovativa utbildningsinsatser som kan leda till nya möjligheter och jobb för unga vuxna inom IT-branschen.

Vi vet att flertalet unga vuxna, födda i generationen IT-Tech besitter goda färdigheter inom IT-kunskap som kan utvecklas till kunskaper som kan ge anställningsbarhet inom IT-branschen. Vi vet också att det finns ett mycket stort behov hos arbetsgivare av kompetensförsörjning inom IT-området. Företagen upplever att de har stora svårigheter att hitta kandidater. Det pratas mycket om hur de måste rekrytera utomlands för att hitta även juniora talanger. Det tycker vi är synd, för de möjligheterna finns redan här. Genom Fast Track når vi en målgrupp som med hjälp av innovativa utbildningsinsatser kan hjälpa till att stävja kompetensbristen i Sverige. Programmet är utformat efter de behov och kravprofiler som är aktuella på marknaden för att kunna göra steget mellan deltagare och arbetsmarknad så effektivt och relevant som möjligt.

Tack till Samordningsförbundet för inbjudan och övriga företag för intressanta dragningar!

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.