Sommarhäng

Det är viktigt att bara umgås ibland. Därför planerar vi in hangouts med våra programdeltagare. I dag har vi en sommar-hangout med ett par av deltagarna på Haymarket, vi fikar och snackar om olika saker. Vi pratar bland annat om företagskultur, rekryteringsprocess och personlig utveckling. Andra ämnen som vi har på agendan är en fiktiv teknisk fallstudie. Vi låter deltagarna analysera ett tekniskt system och komma med förslag på förbättringar.

Gott kaffe har vi också!