Om oss

Ignition Research är en teknikhubb och tankesmedja med ambition att bidra till ett fördjupat och långsiktigt arbete med digitaliseringens möjligheter och utmaningar. I samhället, på företag och i organisationer. Att ställa svåra, konstruktiva frågor och erbjuda konkreta lösningar till dessa frågor är lika viktigt som att leverera entydiga svar.

Vi arbetar genom att presentera våra insikter och analyser som underlag till förslag på lösningar och genomförande av förändringsarbete. Nyttan innebär framför allt en fördjupad förståelse av digitaliseringens omvälvande kraft, anpassad efter uppdraget och utmaningen.

De arbetsområden som som hanteras inom forumet innefattar både praktiska och teoretiska ämnen. Det inkluderar till exempel agilt tänkande, datadriven affärsutveckling och tjänstedesign men även snabbt växande tekniker som IoT, AI/Machine Learning och Blockchain/DLT.

I detta sammanhang är allt från affärsrådgivare och ingenjörer till digitala filosofer och tänkare självskrivna för att kunna använda den samlade kunskapen om hur samhället, en organisation, verksamhet eller produkt ska byggas och utvecklas.

Digitaliseringsfrågor behandlas ofta som tekniska problem som i första hand ska bidra till att lappa och laga snarare än att skapa något som tillför värde. Ignition Research är ett forum att skapa de förutsättningarna, ta fram redskap och lösningar för att utveckla den förståelsen.