Lansering av Fast Track!

Då var det äntligen dags att lansera Fast Track, vårt fortbildning- kompetensprogram vi har arbetat hårt med att ta fram under de senaste månaderna! Det är ett program som syftar till att tillgodose det stora kompetensbehov som finns på IT-marknaden och hitta nya vägar för hitta och utveckla de dolda talanger som finns ute i vårt samhälle. Vi har fått ett enormt fint mottagande och inputen för att kunna göra programmet möjligt kommer från både företag, kommuner och myndigheter.

Fast Track är ett kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar. Under programmet hjälper vi även deltagaren i rekryteringsfasen med matchning mot arbetsgivare och vidare i processen hela vägen ut till arbetsplatsen, via projektarbete eller praktik och vidare till en anställning.

Programmet är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån en arbetsgivares kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofilerna från arbetsgivaren.

Läs mer om programmet här, och tveka inte att kontakta oss för mer information.
Ni når oss på 0735 30 76 31 eller info@ignitionresearch.com!