Intervju med KTH-studenter

I dag blev Andreas intervjuad av tre KTH-studenter om företagande och självledarskap. Vi på Ignition driver vår verksamhet, och i synnerhet vårt kunskapsprogram Fast Track, på distans i stor omfattning, och detta ställer krav på både ledarskap och kommunikation såväl som en väl fungerande digital verktygslåda för ett effektivt samarbete med kunder, programdeltagare och medarbetare.

Mycket av samtalet handlade också om den bakgrund och kunskaper som våra medarbetare och rådgivare bidrar med för våra kunder, men även hur vi hanterar talangutveckling, strategi och styrkor vi som mindre bolag har mot större bolag. Tack till Nicolas Andersson, Lucas Kristiansson och Gustav Gerholm för ett bra möte . Vi fick med oss en hel del frågeställningar och funderingar med oss hem!