Företagsbesök på Tieto med deltagargrupper

I dag har vi besökt Lucas Björnbom på konsultföretaget Tieto och fått föreläsning om AWS. På agendan för dagen stod användning av bästa praxis inom Route53, men även molnsäkerhet. Tillsammans med gruppen diskuterade vi hur de teoretiska kunskaperna kan omvandlas till högpresterande design, men även företagskultur och rekryteringsprocess. Väldigt intressant!

Vi tackar Lucas och Tieto för en mycket givande dag!