Fast Track, våren 2020

Våren med Fast Track har så klart, som så många andra aktiviteter och projekt, präglats av covid-19-pandemin på olika sätt. Detta har ställt krav på anpassning på såväl vår verksamhet som oss som arbetar inom handledande roller för deltagarna i programmet. 
Fast track är i grunden utformat för att fungera genom kombinationen självstudier och personlig utveckling via t.e.x. digital möten samt , med lika fokus på “hårda kunskaper” som på personlig utveckling och nätverkande på t.ex. konferenser. Programmet bör även i grundutförandet avslutas med ett projektarbete i praktikform, förlagd på en arbetsplats. I och med coronapandemin rycktes mattan bort under fötterna för flera av dessa moment och verksamheten påverkades kraftigt.

I slutet av mars ställde vi om all utbildning till att skötas på distans istället för med fysisk närvaro. En annan följd av coronapandemin i detta skede var att flera av de aktörer som varit beredda att ta emot deltagare för projektarbete tvingades att inställa detta, bland annat då de personer som var tänkta att handleda våra kursdeltagare behövde arbeta hemifrån, permitterades eller fick nya uppgifter i interna omställningar.

Givet ovan är det ändå med stolthet som vi konstaterar att vi lyckats slussa en majoritet av deltagarna genom programmet med tillfredsställande kunskapsresultat och genomförande av projektarbete. Av de deltagarna som gick in i den sista perioden med slutdatum maj, har 80% examinerats, varav 30% med beröm godkänt. Av dem fullgjorde 50% sitt projektarbete på distans, i egen regi och tillsammans med oss på Ignition och andra utomstående parter. 10% av deltagarna gick under programmets gång vidare till att satsa på högre studier.

Vi har under hela programmens gång, och även under de omständigheter som våren bjöd på, kunnat mäta en fortsatt ökad kunskapsnivå bland deltagarna, och ser mycket positivt på möjligheterna som öppnas hos deltagarna. Det har funnits ett kontinuerligt minskat kunskapsglapp bland deltagarna, och det har även inneburit insikter om vad som är vidare möjligt för dem på arbetsmarknaden eller för vidare studier. Alla deltagarna har uttryckt att de har en ljusare syn på sin plats på arbetsmarknaden, och förståelse kring vad de kan bidra med i form av värde har mätbart ökat jämfört med tidigare perioder.

Deltagarna i programmen har vid det här laget fått en naturlig inblick i och tagit till sig de tankesätt, verktyg, tekniker och arbetssätt som många arbetsplatser använder, och med lätthet anpassat sig till detta. Vi har ingen tvekan om att detta är framtidens sätt att utbilda och genomföra förändringsarbete på, och frågan sätt till sin spets när företagen behöver se över hela sin arbetsprocess.

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss på email info@ignitionresearch.com i dag!