Fast Track, en kunskapsmodell för framtiden

Fast Track är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån arbetsmarknadens kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofilerna från arbetsgivaren. Därför är också våra lärandemål, kravprofiler och handledningar skiftande mellan deltagare för att uppnå syftet med programmet.

Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden. Vi anpassar studietakten efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar för att lyckas.

Målgruppen är personer med intresse för, eller bakgrund inom IT som behöver vidareutbilda sig inom molnteknik eller data engineering. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid. Det kräver inte heller någon tidigare formell utbildning. Det baseras istället på deltagarnas bakgrund och förkunskaper. 

Programmets innehåll är uppdelat i tre delar:

  • Teknikkunskap
  • Arbetssätt och projekthantering
  • Hands-on lärande och projektarbete

Teknikkunskap, arbetssätt och projekthantering
Under 3-6 månader lär sig deltagaren hantera komplexa molnplattformar från Amazon (AWS), projekthantering och hur olika agila arbetsmetoder fungerar. I andra delar av programmet ingår även viktiga ämnen som t.ex. presentationsteknik och affärsmannaskap.

Projektarbete
Projektarbetet ska innehålla en projektplan med bakgrund, syfte och mål. Projektplanen innefattar hur deltagaren planerar att gå tillväga och tidsplanen över hela arbetet. Det inkluderar beskrivning av syfte och mål som genomförs, och även eventuell ansvarsfördelning för att förbereda deltagaren på hur rutiner och processer vanligtvis går till på en arbetsplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!