Fast Track, Din väg ut till IT-branschen!

Fast Track är ett skräddarsytt snabbspår ut i IT-branschen, anpassat efter Dina förutsättningar för att hjälpa dig att påbörja Din nya karriär i IT-branschen. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid, och kräver inte någon tidigare formell utbildning från högskola eller universitet, utan baseras på Din bakgrund och förkunskaper samt ambition. Tillsammans utformar vi programmet efter dagsaktuella kravprofiler men även resurs- och kunskapsbehov på arbetsmarknaden. Det ger oss möjligheten att framgångsrikt anpassa både inriktning och nivå efter Din egna studietakt för bästa möjliga väg framåt och uppåt.

Fast Track är vårt framgångsrika koncept och kunskapsprogram inom IT och molnteknik som vi nu tillgängligör för en bredare publik. Vi har tidigare erbjudit programmet till företag, kommuner och myndigheter, och har framgångsrikt genomfört programmet med många nöjda deltagare! Nu har Du chansen att ta nästa steg ut på en arbetsmarknad i kraftigt behov av kompetensförsörjning inom IT och molnteknik! Läs mer om programmet här!

80% av deltagarna i Fast Track tar sitt instegscertifikat i molnteknik och ökar sin attraktivitet på arbetsmarknaden!

Programmet syftar till att Du ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade molnplattformarna och teknikerna på marknaden, i en studietakt som är anpassad efter Dina förkunskaper och förutsättningar. Du kommer få lära dig om nätverksteknik, Linux, molnteknik från t.ex. Amazon, databaser, programmering i Python och mycket mer. Vi har flera spår och inriktningar beroende på din bakgrund och hur din karriärsplan ser ut, från DevOps och Data Engineering till molnarkitektur.

Genom Fast Track har jag fått kunskaper inom AWS och Linux och programmet har även öppnat upp mina ögon för delar av IT-branschen som jag inte varit bekant med tidigare. Under min tid i Fast Track hade vi även stort fokus på personlig utveckling. Jag fick lära mig kunskaper som jag nu har implementerat i min vardag och som kommer hjälpa mig att komma ut i arbetslivet. Jag har fått en god insyn på hur saker och ting fungerar i IT-branschen och vilka potentiella roller jag kommer kunna arbeta med i framtiden.

Charlie Ulriksson, Fast Track 2020

Fast Track är belagt på distans, med ett vecko- och studieschema som anpassas efter Din vardag och tillgänglighet. I programmet ingår en personlig coach och mentor som hjälper dig att utforma ditt anpassade programinnehåll och tillsammans skräddarsyr vi din karriärsplan för att Du ska bli mer relevant och attraktiv på arbetsmarknaden. Vi kan också stärka och hjälpa Dig i din process ut på arbetsmarknaden genom ett praktiskt projektarbete som görs i samband med programmet.

Under 6-12 veckor lär Du dig hantera komplexa molnplattformar från de största leverantörerna och får därefter även möjlighet att driva ett eget projektarbete där andra viktiga kunskaper ingår. Du och din personliga coach och mentor förbereder dig inom teknik-kunskap men även inom de områden där du behöver personlig utveckling. Vi hjälper Dig framåt med karriärsmål, både under och efter programmet. Fast Track är utformat efter de behov och kravprofiler som är aktuella på marknaden för att kunna göra steget mellan Dig och arbetsmarknaden så smidigt, effektivt och relevant som möjligt.

Vem är du?
Vi söker dig med intresse för eller bakgrund inom IT och teknik som behöver eller vill vidareutbilda dig inom IT och molnteknik*. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid, och kräver inte någon tidigare formell utbildning från högskola eller universitet, utan baseras på Din bakgrund och förkunskaper. Programmet är belagt på distans, med ett vecko- och studieschema som anpassas efter Din vardag och tillgänglighet.

Fast Track har gett mig träning och en annan väg för jobb inom IT. Det gett mig stort stöd med både inlärande av teoretisk kunskap genom individuell studieplan med uppföljning, och praktisk kunskap genom att få testa saker i en säker miljö under projektarbetet.

Jonatan Ojala, Fast Track 2020

Några av våra nöjda kunder och samarbetspartners

Vår modell
Fast Track är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån arbetsmarknadens kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter. Därför är också våra upplägg, lärandemål, kravprofiler och handledningar skiftande mellan deltagare för att uppnå syftet med programmet. Vi förstår att alla har olika förutsättningar, och planerar även programmets upplägg efter det.

Programmets innehåll är uppdelat i tre delar:

 • Teknikkunskap
 • Arbetssätt och projekthantering
 • Hands-on lärande och projektarbete*

I tillägg till detta finns möjlighet att genomföra ett certifikats-prov hos en extern part för att officiellt befästa kunskaperna och öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Mentorerna har utarbetat en utmärkt strategi för att genomföra utbildningen på kort tid genom djup kunskap och väl förberedd läroplan. Programmet gav oss inte bara tekniska färdigheter utan också kunskaper som hjälpte mig att förbereda mig för att söka mig ut på arbetsmarknaden.

Muhammed Naveed, Fast Track 2019

Våra medarbetare är framgångsrikt verksamma inom IT-branschen sedan många år, och med lång erfarenhet av att leda grupper och individer mot framgång inom IT och teknik. Vi arbetar enligt principen Center of Excellence för bästa prestation hos våra deltagare, vilket märks i våra resultat. Läs mer om tidigare genomförda program och resultat här!

Observera! Nästa programstart med löpande intag under sommaren är måndagen den 6 juli! Begränsat antal platser!

Komplett skräddarsytt program med personlig coach/mentor: 18 000 kr

Är du berörd av Corona-pandemin? Vi erbjuder 25% rabatt till dig som drabbats av arbetslöshet, nerskärningar eller varsel i sviterna av Corona: 18 000 kr 13 500 kr

Är du intresserad av Fast Track? Vad kul!

Fyll i och skicka in formuläret på den här sidan så att vi på bästa sätt och så fort som möjligt kan bemöta ditt intresse! Du kan också ringa oss på 0735 30 76 31 så svarar vi på dina frågor.  Vad händer sen?

  Vi kontaktar dig!
  När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig och bokar in ett videomöte för att säkerställa att du vet allt du behöver veta om vad kompetensprogrammet Fast Track innebär och för att tillsammans räta ut alla eventuella frågetecken.

  Du färdigställer din ansökan
  När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss snarast. Ansöker du om programrabatt kan du behöva komplettera med handlingar från t.ex. din arbetsgivare, Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter.

  Vi bekräftar din ansökan och välkomnar dig till oss!
  När vi tagit emot din formella ansökan och betalning av programavgiften granskar vi de uppgifter du lämnat, och bekräftar din ansökan. Du ska vid det laget ha fått tillgång till eventuella introduktionskurser du behöver ta dig an för att starta programmet.

  När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

  Projektarbete

  Projektarbetet är en viktig komponent i din attraktionskraft på arbetsmarknaden. Det påvisar flera viktiga egenskaper hos Dig som arbetsgivare tittar efter i kandidater.

  • Det gör att Du visar din förmåga att arbeta självständigt och i grupp
  • Det gör det möjligt för flera utvärderingsmöjligheter i en rekryteringsprocess
  • Det visar Din förmåga att tillämpa färdigheter i praktiska arbetsmoment

  Projektet ska syfta till att få största möjliga relevans för potentiella arbetsgivare och bygga på de system och tekniker Du har arbetat med under programmets gång. Detta ska knytas an till verkliga utmaningar som hittas i arbetslivet vid arbete med de systemen och metoder kunskapsprogrammet innehåller och ska förbereda dig på hur exempelvis IT-drift, problemlösning och vidareutveckling av produkter och tjänster kan gå till på en arbetsplats eller i ett projekt.

  För att genomföra projektet behövs en projektplan som ska innehålla bakgrund, syfte och mål. Projektplanen innefattar hur Du planerar att gå tillväga, tidsplanen över hela arbetet, beskrivning av syfte och mål som genomförs, och eventuell ansvarsfördelning om Ni är flera som ska göra ett projektarbete tillsammans. Detta för att förbereda Dig på hur rutiner och processer vanligtvis går till på en arbetsplats.

  Arbetet kan ske enskilt eller i grupp med andra deltagare, i samarbete med Ignition eller ett annat företag. Målet med projektet tas fram i diskussion och ska leda till praktisk arbetserfarenhet av plattformarna och en god förståelse för hur olika delar av systemen hänger ihop och samverkar.

  Handledning sker i samarbete med Ignition och andra externa parter samt, om projekt utförs i samarbete med ett annat företag, ansvarig handledare på det företaget. Veckovis avstämning sker i personliga möten via video och via mejl för att utvärdera, justera och uppmuntra Ditt arbete med projektet och sin kunskapsutveckling.

  Certifikat
  Alla deltagare har möjlighet att göra ett certifikat-prov på nivån Associate (Instegs-nivå) eller högre, anpassat efter deltagarens kunskapsnivå.

  Observera! Nästa programstart med löpande intag under sommaren är måndagen den 6 juli! Begränsat antal platser!

  Komplett skräddarsytt program med personlig coach/mentor: 18 000 kr

  Är du berörd av Corona-pandemin? Vi erbjuder 25% rabatt till dig som drabbats av arbetslöshet, nerskärningar eller varsel i sviterna av Corona: 18 000 kr 13 500 kr

  Är du intresserad av Fast Track? Vad kul!

  Fyll i och skicka in formuläret på den här sidan så att vi på bästa sätt och så fort som möjligt kan bemöta ditt intresse!   Vad händer sen?

   Vi kontaktar dig!
   När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig och bokar in ett videomöte för att säkerställa att du vet allt du behöver veta om vad kompetensprogrammet Fast Track innebär och för att tillsammans räta ut alla eventuella frågetecken.

   Du färdigställer din ansökan
   När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss snarast. Du kan behöva komplettera med handlingar från t.ex. Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter.

   Vi bekräftar din ansökan och välkomnar dig till oss!
   När vi tagit emot din formella ansökan och betalning av programavgiften granskar vi de uppgifter du lämnat, och bekräftar din ansökan. Du ska vid det här laget ha fått ett startdatum för ditt program och fått tillgång till eventuella introduktionskurser du behöver ta dig an för att starta programmet.

   Allmän information om Fast Track

   • Målgrupp
   • Kunskapsprogram, 6-8 veckor med flexibel längd
    • Mindre grupper (Upp till 10 personer per grupp)
     • Individanpassad och skräddarsydd utbildningsplan
     • Tvärsektoriella utbildningsmoment
     • Specifik efter önskemål utifrån arbetsmarknadens kravprofiler
     • Mentoring och coaching + Utbildningsmaterial (digital/video)
    • Utbildning i molnteknik
     • Grundutbildning*
     • Projektarbete
     • Hands on-erfarenhet!
     • Insikter i aktuella kunskapsbehov på arbetsmarknaden
    • Kunskapsplattform efter avslutat program
    • Fortsatt karriärstege
     • Möjlighet till certifiering via extern part
     • Möjlighet till specialisering

   * Har du längre eller omfattande erfarenhet inom IT erbjuder vi möjligheten till mer avancerat kursmaterial, där fokuset ligger på Professional-nivå i stället för Associate-nivå. I de förberedelse-samtal där vi skräddarsyr din studieplan lägger vi upp vägen framåt för dig och din utveckling.

   Observera! Programmet är inte CSN-berättigat.

   När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.