XMAS Speedhack 2018

I dag kör vi XMAS Speedhack 2018! Fyra timmar mini-hackathon för att få fram en MVP för tidigare identifierat problem inom valfritt område utvecklat med valfri teknik. Vi har identifierat att många video- och ljudkreatörer manuellt transkriberar ljudspår till video för t.ex undertexter och detta moment vill vi automatisera. Vår idé är en app för att automatiskt transkribera ljudfiler till text riktad till personer och företag inom t.ex. reklam och mediabranschen. 

Let’s go!

Inbjudan till hackathon i vinter!

Ignition Research är en nystartad teknikhubb och tankesmedja med ambition att bidra till ett fördjupat och långsiktigt arbete med digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Hos oss samlar vi den senaste kunskapen inom teknik samtidigt som att de bästa idéerna kan brytas mot varandra för ökad utväxling.

Ignition Research erbjuder bland annat möjligheter till idéutveckling, hackathons, programmering- och molnskola samt kunskapsinsatser mot grupper som riskerar att hamna i det digitala utanförskapet.

I februari vill vi bjuda in dig och ditt företag som partners till ett hackathon i Stockholm. Eventet har fokus på de snabbt framväxande innovativa tekniker som tar stor plats i branschen och de samhällstjänster som kan byggas med hjälp av de här teknikerna.

Ambitionen är att samla och sammanfoga samhällsaktörer, den unga allmänheten och näringsliv i ett gemensamt forum för att främja innovation och utveckling. Målgruppen för detta hackathon är primärt unga vuxna, högskolestudenter och gymnasieelever med syftet att öka förståelsen för vad innovativ teknik kan tillföra när nya samhälls- och medborgartjänster ska utvecklas.

Under eventet planeras även ett antal aktiviteter, så som olika tävlingar relaterat till temat, konsert, seminarium och digitala konstutställningar.

I skrivande stund finns det stöd från Arbetsförmedlingen, Barkarby Science – Järfälla kommuns innovationsbolag och Swedish Blockchain Association – den svenska branschorganisationen för blockchain i Sverige. Dessa parter ställer upp med resurser, kompetens och ledarskap för de team som ansluter. Vi söker kontakt med andra företag och organisationer för samarbete kring hackathonet då initial respons har varit mycket positiv. 

Vill ni bidra till en plattform för utveckling och innovation hos unga så häng med!

För mer information:

Andreas Johansson
0735 30 76 31
info@ignitionresearch.com