Om IoT och DLT

Vilka gemensamma beröringspunkter har teknikerna IoT och DLT? Vår rådgivare Gina Pari börjar året 2019 med att skriva om hur de två teknikerna vävs sammans för ökad säkerhet och transparens.

Internet of Things (IoT) har länge varit ett s k ”buzzword”, men vad betyder det egentligen? Kortfattat är ”Sakernas Internet” som det oftast hänvisas till på svenska, en modernisering av den s k Maskin-till-Maskin (M2M) marknaden, där en rad olika enheter utrustas med processorer och sensorer för att kunna kommunicera med varandra, men även med oss, användarna.

Dagens IoT utveckling startade 1995 när Siemens skapade en enhet som fick i uppgift att ta fram en s k GSM datamodul för industriella applikationer. Det var första gången som en maskin kunde kommunicera över trådlösa nätverk, men idag är det nästan standard att enheter kommunicerar trådlöst. Numera pratas det mest om s k smarta enheter, det kan exempelvis vara en sensor eller en mätare som samlar in information och olika värden, som sammankopplas med ett (oftast trådlöst) nätverk, operativsystem samt mjukvara. Den senare översätter all data till information som kan användas för fortsatt kommunikation med andra likvärdiga enheter eller användaren.

IoT är en marknad som mer än någonsinn strävar efter ett öppet ekosystem av aktörer (tillverkare, mjukvaruleverantörer, systemintegratörer, utvecklare etc.) för att nå en förbättrad nivå av samutveckling och kompetenssamarbete. Likt Distributed Ledger Technology (DLT) – ett samlande begrepp för olika typer av blockkedjor – är IoT en drivkraft för effektivisering. Vad de privata blockkejorna kan ge IoT utöver detta, är den välbehövda transparens och säkerhet som blockkedjans oföränderlighet medför. Det är utan tvekan i just detta sammanhang som blockkedjetekniken kommer att spela en framträdande roll. Dagens IoT-marknad har redan börjat samarbeta med välrenommerade blockkedje-initiativ som IOTA, Waltonchain, IoTex och Hdac för att nämna ett fåtal. Blockkedje-baserade projekt inom IoT har implementerats utav företag som Wolkswagen, Bosch och Audi.

Forskning från Kaleido Insights påvisar att DLT, om den utvecklats för att skala, skulle kunna erbjuda IoT en förbättrad nivå av interoperabilitet, transparens och säkerhet. De senare är en svaghet i dagens IoT arkitekturer, men nödvändiga för att autonoma enheter, produkter och tjänster ska kunna fungera väl. En arkitektur som är en kombination av offentliga/publika och privata blockkedjor, likt tjänsterna som erbjuds av Hdac systemet, är bäst lämpade för IoT.

Inom IoT branschen är det av vikt att använda teknik som stöder en hög nivå av så kallad ”maskin-integritet”, vilket innebär att man måste kunna redogöra för i vilket sammanhang en enhet befinner sig och hur dess data kommer att användas. Om användningen av enheten eller dess uppgifter skiljer sig från vad användaren eller tillverkaren förväntar sig kan det leda till en rad negativa effekter. Här kan privata blockkedjor bidra med förbättrad produktintegritet och mer solid identifiering av enheterna, eftersom blockkedjan erbjuder förbättrad transparens samt oföränderlighet. Speciellt den senare är av vikt för att verifiera vilket ursprung en produkt och dess komponenter verkligen har. Produkttransaktioner kan således förbättras genom en snabbare autentisering av de olika enhetskomponenterna i exempelvis ett infotainment system.

Vidare tillhandahåller blockkedjeteknologin dagens IoT bransch autentisering som kan verifieras kryptografiskt, detta bidrar till en förbättrad kartläggning av enheterna och maskin-till-maskin överföringen av dessa genom s k smarta konktrakt. Med andra ord erbjuder DLT ett transparent alternativ för att centralisera alla interaktioner mellan enheterna, men även för att verifiera händelser, och säkra uppdateringar mellan dessa. Produktförtroende är dock bara en början, man hoppas även på att kunna se förbättringar på applikationsnivå så småningom. Om man lyckas genomföra förbättringar redan på tidig produktnivå medför det inte bara effektivisering men även enorma besparingar, både tidsmässigt och monetärt.

Utveckligen för integrationen mellan DLT och IoT går snabbare än i många segment. Fler och fler inser att synergierna mellan dessa är en marknad med stor potential – Ignition Research kan hjälpa er med att hitta de lösningar som är mest gynsamma för just ert företag!

Källor: M2Mguiden, Kaleido Insights, IOTA Archive, CryptoSlate och Hdacs s k whitepaper (Infographic). Skrivet av Gina Pari under december 2018, i Stockholm.