Besök i stadshuset!

I går besökte Andreas stadshuset och fick en pratstund med Fredrik Lindstål, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd, och Gabriel Bergin, borgarrådssekreterare i Stockholm stad. Samtalet handlade om de akuta utmaningarna som finns på arbetsmarknaden i dag, vilka möjliga lösningar som finns och Andreas fick berätta om hur vi arbetar med Fast Track för att bidra till en hållbar väg framåt. Det krävs insatser från både samhället och från det privata näringslivet för att kunna för att lösa problematiken, och det är bråttom.

Vi tackar Fredrik Lindstål och Gabriel Bergin för att vi fick komma på besök och diskutera högaktuella frågor och lösningar!

Vårt kunskapsprogram Fast Track är ett redan etablerat och framgångsrikt sätt att stävja kompetenskrisen som finns i IT-branschen. Vi gör det genom att anpassa programmet efter dels deltagarnas egna förutsättningar för att hjälpa deltagaren att påbörja sin nya karriär men även efter arbetsmarknadens aktuella resurs- och kunskapsbehov och kravprofil. Detta gör att vi kan utforma programmet efter dagsaktuella behov på arbetsmarknaden och anpassa både inriktning och nivå efter deltagarnas egna studietakt för bästa möjliga väg framåt och uppåt.