Fast Track sommarprogram 2020, ytterligare programstarter

Fast Track är ett skräddarsytt snabbspår ut i IT-branschen, anpassat efter Dina förutsättningar för att hjälpa dig att påbörja Din nya karriär i IT-branschen. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid, och kräver inte någon tidigare formell utbildning från högskola eller universitet, utan baseras på Din bakgrund och förkunskaper samt ambition. Tillsammans utformar vi programmet efter dagsaktuella kravprofiler men även resurs- och kunskapsbehov på arbetsmarknaden. Det ger oss möjligheten att framgångsrikt anpassa både inriktning och nivå efter Din egna studietakt för bästa möjliga väg framåt och uppåt.

Fast Track är vårt framgångsrika koncept och kunskapsprogram inom IT och molnteknik som vi nu tillgängligör för en bredare publik. Vi har tidigare erbjudit programmet till företag, kommuner och myndigheter, och har framgångsrikt genomfört programmet med många nöjda deltagare! Nu har Du chansen att ta nästa steg ut på en arbetsmarknad i kraftigt behov av kompetensförsörjning inom IT och molnteknik!

Den stora efterfrågan vi har haft under våren gör att vi nu väljer att starta upp ytterligare ett sommarprogram, med start den 6 juli! Under 6-12 veckor lär Du dig hantera komplexa molnplattformar från de största leverantörerna och får därefter även möjlighet att driva ett eget projektarbete där andra viktiga kunskaper ingår. Du och din personliga coach och mentor förbereder dig inom teknik-kunskap men även inom de områden där du behöver personlig utveckling. Vi hjälper Dig framåt med karriärsmål, både under och efter programmet. Fast Track är utformat efter de behov och kravprofiler som är aktuella på marknaden för att kunna göra steget mellan Dig och arbetsmarknaden så smidigt, effektivt och relevant som möjligt.

Läs mer och anmäl dig här!

Fast Track, våren 2020

Våren med Fast Track har så klart, som så många andra aktiviteter och projekt, präglats av covid-19-pandemin på olika sätt. Detta har ställt krav på anpassning på såväl vår verksamhet som oss som arbetar inom handledande roller för deltagarna i programmet. 
Fast track är i grunden utformat för att fungera genom kombinationen självstudier och personlig utveckling via t.e.x. digital möten samt , med lika fokus på “hårda kunskaper” som på personlig utveckling och nätverkande på t.ex. konferenser. Programmet bör även i grundutförandet avslutas med ett projektarbete i praktikform, förlagd på en arbetsplats. I och med coronapandemin rycktes mattan bort under fötterna för flera av dessa moment och verksamheten påverkades kraftigt.

I slutet av mars ställde vi om all utbildning till att skötas på distans istället för med fysisk närvaro. En annan följd av coronapandemin i detta skede var att flera av de aktörer som varit beredda att ta emot deltagare för projektarbete tvingades att inställa detta, bland annat då de personer som var tänkta att handleda våra kursdeltagare behövde arbeta hemifrån, permitterades eller fick nya uppgifter i interna omställningar.

Givet ovan är det ändå med stolthet som vi konstaterar att vi lyckats slussa en majoritet av deltagarna genom programmet med tillfredsställande kunskapsresultat och genomförande av projektarbete. Av de deltagarna som gick in i den sista perioden med slutdatum maj, har 80% examinerats, varav 30% med beröm godkänt. Av dem fullgjorde 50% sitt projektarbete på distans, i egen regi och tillsammans med oss på Ignition och andra utomstående parter. 10% av deltagarna gick under programmets gång vidare till att satsa på högre studier.

Vi har under hela programmens gång, och även under de omständigheter som våren bjöd på, kunnat mäta en fortsatt ökad kunskapsnivå bland deltagarna, och ser mycket positivt på möjligheterna som öppnas hos deltagarna. Det har funnits ett kontinuerligt minskat kunskapsglapp bland deltagarna, och det har även inneburit insikter om vad som är vidare möjligt för dem på arbetsmarknaden eller för vidare studier. Alla deltagarna har uttryckt att de har en ljusare syn på sin plats på arbetsmarknaden, och förståelse kring vad de kan bidra med i form av värde har mätbart ökat jämfört med tidigare perioder.

Deltagarna i programmen har vid det här laget fått en naturlig inblick i och tagit till sig de tankesätt, verktyg, tekniker och arbetssätt som många arbetsplatser använder, och med lätthet anpassat sig till detta. Vi har ingen tvekan om att detta är framtidens sätt att utbilda och genomföra förändringsarbete på, och frågan sätt till sin spets när företagen behöver se över hela sin arbetsprocess.

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss på email info@ignitionresearch.com i dag!

Fast Track, resultatrapporter 2019 och 2020

Vi har publicerat resultatrapporter, i helhet eller som utdrag, från de program vi har genomfört under det senaste året.

Vi är mycket stolta över resultatet, och kan sammanfattas med succé!

 • 85% av deltagarna har ökat eller kraftigt ökat sitt tekniska kunnande inom IT, molnteknik och programmering
 • 80% av deltagarna har tagit och klarat sitt certifikatsprov
 • 75% av deltagarna har gjort ett praktiskt projektarbete inom området för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden
 • 60% av deltagarna har fått arbete inom området, genomgår någon typ av arbetsinriktad aktivitet eller har sökt sig vidare till högre studier inom området

Du hittar rapporterna här!

Fast Track sommarprogram 2020

Fast Track är ett skräddarsytt snabbspår ut i IT-branschen, anpassat efter Dina förutsättningar för att hjälpa dig att påbörja Din nya karriär i IT-branschen. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid, och kräver inte någon tidigare formell utbildning från högskola eller universitet, utan baseras på Din bakgrund och förkunskaper samt ambition. Tillsammans utformar vi programmet efter dagsaktuella kravprofiler men även resurs- och kunskapsbehov på arbetsmarknaden. Det ger oss möjligheten att framgångsrikt anpassa både inriktning och nivå efter Din egna studietakt för bästa möjliga väg framåt och uppåt.

Fast Track är vårt framgångsrika koncept och kunskapsprogram inom IT och molnteknik som vi nu tillgängligör för en bredare publik. Vi har tidigare erbjudit programmet till företag, kommuner och myndigheter, och har framgångsrikt genomfört programmet med många nöjda deltagare! Nu har Du chansen att ta nästa steg ut på en arbetsmarknad i kraftigt behov av kompetensförsörjning inom IT och molnteknik!

Vi öppnar nu upp för individuella program, med start den 25e maj! Under 6-12 veckor lär Du dig hantera komplexa molnplattformar från de största leverantörerna och får därefter även möjlighet att driva ett eget projektarbete där andra viktiga kunskaper ingår. Du och din personliga coach och mentor förbereder dig inom teknik-kunskap men även inom de områden där du behöver personlig utveckling. Vi hjälper Dig framåt med karriärmål, både under och efter programmet. Fast Track är utformat efter de behov och kravprofiler som är aktuella på marknaden för att kunna göra steget mellan Dig och arbetsmarknaden så smidigt, effektivt och relevant som möjligt.

Läs mer och anmäl dig här!

Tips för videomöten vid distansarbete

Ingen kan ha undgått att en snabb omställning av hur möten och sammankomster genomförs just nu, på grund av Covid-19 som sprider sig över världen. Väldigt många instrueras att jobba hemifrån och ta möten via video på datorn eller mobilen, t.ex. Skype eller Zoom. Det kan för en del vara ett nytt sätt att arbeta, och därför vara ovant och lite obekvämt för många.

Hos oss på Ignition har vi i många år använt oss av digitala verktyg för distansarbete, inlärning och möten och detta är också verktyg vi till mycket stor del använder oss av i våra kompetensprogram för distansstudier och kommunikation med deltagare. Vi har varje dag videomöten med deltagare i vårt kunskapsprogram Fast Track, både i grupp och enskilt, samt mellan kollegor. Det är inte svårt att genomföra detta, men det krävs lite förkunskaper och insikter i hur tekniken ska och bör användas för att få ett lyckat videomöte!

Nedan listar vi några av de viktigaste punkterna för att kunna ha ett lyckat videomöte och vara fortsatt produktiv, något vi baserar på många års erfarenhet av att jobba på detta sättet.

Våra bästa tips när du använder videomöten

 • Respektera starttiden, var hellre någon minut tidig än någon minut sen. Detta gäller i allra högsta grad moderatorn eller mötesvärden
 • Testa din utrustning innan mötet. Att gå med i ett videomöte utan fungerande utrustning, t.ex. trasigt headset, kan störa mötet eller försena starttiden
 • Om du är moderator, välkomna alla deltagare en och en, det gör att deltagarna i mötet blir sedda och börjar ett mötesätt som de kanske är ovana med på ett positivt sätt
 • Videomöten kräver bättre struktur än vanliga fysiska möten, och även moderering. Innan mötet, gå ut med tydlig agenda och mål och hur strukturen/moderering ska gå till. T.ex. genom handuppräckning för turordning om vem som pratar näst vid diskussioner. Då slipper ni prata över varann
 • Se till att införskaffa en bra mikrofon, eller ett bra headset. Undvik helst att använda den inbyggda mikrofonen i datorn eller i mobilen, då det sällan fungerar bra i rum med dålig akustik. Dålig akustik eller ljudupptagning där deltagarna inte hör vad du säger ordentligt gör mötet mycket mer ansträngande för de andra deltagarna i mötet
 • Titta inte på dig själv på din skärm, utan titta rakt in i kameran. Då upplevs det som att du ser den andra personen på andra sidan skärmen i ögonen. Det ger bättre kontakt med alla mötesdeltagare
 • Har någon sämre uppkoppling, be den tillfälligt stänga av kameran då video drar mer bandbredd än bara ljudet
 • Stäng av ljudet på din mikrofon när du inte pratar för att inte störa den som för tillfället pratar eller de andra som lyssnar
 • Se till att alla som kan har sin kamera påslagen. Det skapar en bättre känsla av att alla är med i mötet
 • Tänk på att vara mycket mer kortfattad i diskussioner då videomöten har lättare tendens att frångå agendan. Moderation är viktigt i videomöten
 • Tänk på ditt kroppsspråk. Precis som du måste tänka på detta vid fysiska möten, men med en kamera riktad mot dig är du alltid i fokus för alla i mötet. Du och din omgivning syns och märks mycket tydligt i videomöten
 • Sätt mobilen på ljudlöst, stäng mailen och andra arbetsuppgifter som du har framför dig på skärmen när du är uppkopplad i mötet. Det märks mycket tydligt när du fokuserar på något annat än videomötet
 • Om du vet att någon eller några är mer försiktiga med input och åsikter, eller kanske mer introverta, kom ihåg att fråga dem specifikt efter input annars kanske du missar viktig information eller feedback

Ignition på jobbmässa i Nacka Forum

I veckan som gick stod Andreas på sommarjobbsmässan i Nacka Forum. Vi fick möjlighet att träffa och prata med väldigt många unga intresserade och ambitiösa personer, berätta om oss och vad vi söker men även lyssna på vad de söker. Vi berättade om vår supporttjänst vi söker till sommaren men även om vad vi gör och hur vi jobbar. Det var många olika typer av frågor, och bra kontakt med besökarna.

Det var en riktigt härlig eftermiddag med mycket intryck och nya bekantskaper. Vi kommer gå igenom alla ansökningar och återkomma till alla så snart vi kan!

Nytt samarbete för Fast Track!

Vi fortsätter året med fler affärer för vårt kunskapsprogram Fast Track! Denna gång går vi in i ett samarbete med Sourcinal om att leverera utbildningstjänster inom IT till deras affärsområde International Recruitment. Vi är väldigt stolta över att Sourcinal har valt Fast Track som sin plattformsmodell för att kompetenslyfta och vidareutbilda kandidater från hela världen!

Sourcinal hjälper organisationer att mobilisera grupper av kvalificerade yrkesverksamma, internationellt och inom Sverige.

Baserat i Stockholm, Sverige, har de ett högkvalitativt europeiskt och globalt nätverk av rekryteringscentra och arbetar nära med universitet och nationella arbetsförmedlingar inom och utanför EU-EES för att identifiera kandidater som är villiga att ta nästa steg i sina internationella karriärer .

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Fast Track på AWS Community Day Nordics

I fredags gick AWS Community Day Nordics av stapeln på Nalen i Stockholm, och naturligtvis var vi där för att höra om det senaste och det nya svarta!

Dagen bjöd på spännande sessioner och intressanta workshops för hela slanten och vi hoppas att vi ses snart igen!

Workshop tillsammans med Trim Tab

I veckan som gick träffad vi vår kund Trim Tab för en workshop om vårt kunskapsprogram Fast Track. Vi gick igenom vad programmet består av och hur vi tillsammans kan hjälpa Trim Tabs kunder för en möjlig start i IT-branschen. Vi tackar Trim Tab för en mycket givande förmiddag!

Trim Tab ser sig själva som den fjärde sektorn, den som står i mitten med beröringspunkt till individ, näringsliv och myndighet. Vår uppgift är att skapa en kreativ mötesplats, där jobb skapas. Trim Tab arbetar med områden som bemanning, coachning och stöd och matchning.

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Hands-on labbar i Fast Track

I vårt kunskapsprogram Fast Track ingår många praktiska moment för deltagarna, allt från att själva lära sig hantera IT-miljöer till att besöka företag och konferenser. Att experimentera och laborera med de miljöer som deltagarna själva kommer arbeta är viktigt och gör att deltagarna får en god förståelse för hur olika system och plattformar fungerar, var olika tjänster och funktioner finns, hur och till vad de används. Varje vecka har vi många timmar av hands-on labbar, både tillsammans i programmets möten, på distans och enskilt.

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.