Medarbetare

Namn: Andreas Johansson
Bakgrund: Andreas är en erfaren ledare, molnarkitekt och affärsutvecklare med över 20 års erfarenhet från IT-branschen
Roll: Senior rådgivare, strategiskt ansvarig för projekt med fokus på IT, teknik och affärsutveckling

Namn: Jon Millarp
Bakgrund: Jon har lång erfarenhet av opinionsbildning och policyfrågor från arbete på UD, statsrådsberedningen och riksdagen
Roll: Senior rådgivare, ansvarig för policy och governance-frågor i skärningspunkten mellan samhälle, teknik och utveckling

Namn: Marcus Österberg
Bakgrund: Marcus har i över 20 års tid arbetat med digital utveckling, analys och automatisering med fokus på offentlig sektor
Roll: Senior rådgivare, ansvarig för frågor som rör det inkluderande samhället samt digitalisering och tillgängliggörande av vården

Namn: Lucas Björnbom
Bakgrund: Lucas är en av Sveriges mest efterfrågade moln-arkitekter och arbetar med tekniker från Amazon och Google
Roll: CTO och ansvarig för frågor inom högpresterande IT-lösningar

Namn: Nelly Andersson
Bakgrund:
Nelly har en lång bakgrund inom offentlig sektor och arbetar med affärsutveckling i stora projekt i organisationer och myndigheter över hela Sverige.
Roll: Senior rådgivare och ansvarig för affärsutveckling och projektledning inom offentlig sektor.

Med oss i organisationen finns även utvecklingsledare, uppfinnare, samhällsdebattörer och skribenter, utbildare och mer.