Pilotprojekt med Stockholm Stad

Det är med stor glädje vi kan presentera vårt pilotprojekt med Stockholm stad i programmet Fast Track!

Pilotprojektet avser att deltagarna får ta del av ett kunskapsprogram inom molnteknik, nätverk, identitetshantering, säkerhet, agila arbetsmetoder och projektledning.

Mer info kommer.

Fast Track, en kunskapsmodell för framtiden

Fast Track är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån arbetsmarknadens kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofilerna från arbetsgivaren. Därför är också våra lärandemål, kravprofiler och handledningar skiftande mellan deltagare för att uppnå syftet med programmet.

Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden. Vi anpassar studietakten efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar för att lyckas.

Målgruppen är personer med intresse för, eller bakgrund inom IT som behöver vidareutbilda sig inom molnteknik eller data engineering. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid. Det kräver inte heller någon tidigare formell utbildning. Det baseras istället på deltagarnas bakgrund och förkunskaper. 

Programmets innehåll är uppdelat i tre delar:

  • Teknikkunskap
  • Arbetssätt och projekthantering
  • Hands-on lärande och projektarbete

Teknikkunskap, arbetssätt och projekthantering
Under 3-6 månader lär sig deltagaren hantera komplexa molnplattformar från Amazon (AWS), projekthantering och hur olika agila arbetsmetoder fungerar. I andra delar av programmet ingår även viktiga ämnen som t.ex. presentationsteknik och affärsmannaskap.

Projektarbete
Projektarbetet ska innehålla en projektplan med bakgrund, syfte och mål. Projektplanen innefattar hur deltagaren planerar att gå tillväga och tidsplanen över hela arbetet. Det inkluderar beskrivning av syfte och mål som genomförs, och även eventuell ansvarsfördelning för att förbereda deltagaren på hur rutiner och processer vanligtvis går till på en arbetsplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!

Sommarhäng

Det är viktigt att bara umgås ibland. Därför planerar vi in hangouts med våra programdeltagare. I dag har vi en sommar-hangout med ett par av deltagarna på Haymarket, vi fikar och snackar om olika saker. Vi pratar bland annat om företagskultur, rekryteringsprocess och personlig utveckling. Andra ämnen som vi har på agendan är en fiktiv teknisk fallstudie. Vi låter deltagarna analysera ett tekniskt system och komma med förslag på förbättringar.

Gott kaffe har vi också!

Företagsbesök på Tieto med deltagargrupper

I dag har vi besökt Lucas Björnbom på konsultföretaget Tieto och fått föreläsning om AWS. På agendan för dagen stod användning av bästa praxis inom Route53, men även molnsäkerhet. Tillsammans med gruppen diskuterade vi hur de teoretiska kunskaperna kan omvandlas till högpresterande design, men även företagskultur och rekryteringsprocess. Väldigt intressant!

Vi tackar Lucas och Tieto för en mycket givande dag!

Fast Track sommarprogram

Under sommaren kommer Ignition att arbeta med två fristående deltagargrupper som går programmet Fast Track. Under 10-12 veckor lär sig deltagaren att hantera komplexa molnplattformar som t.ex. Amazon Web Services (AWS). Deltagaren får också kunskap om hur den kan arbeta med sin personliga utveckling . Programmet är utformat enligt de behov och kravprofiler som är relevanta på arbetsmarknaden, och även anpassat efter individens bakgrund. Detta för att kunna göra matchningen mellan deltagare och arbetsgivare så effektiv och relevant som möjligt.

Deltagargrupp T1 och T2 kommer vara färdiga med sina påbyggnadsutbildningar inom molnteknik från Amazon i slutet på augusti respektive början på oktober.

Är du intresserad av att veta mer om deltagarna och vårt arbete med dem? Ring oss på 0735 30 76 31 eller mejla info@ignitionresearch.com så berättar vi mer!

Mingel på affärsfrukost

I går pratade Andreas på ett frukostmöte i Sundbyberg inför politiker och näringsliv om modern kompetensförsörjning via vårt program Fast Track. Vi berättade om vårt samarbete med Stockholm stad och andra viktiga aktörer som stödjer oss och vårt syfte att öppna upp för målgrupper med dolda talanger inom kompetensförsörjning på IT-marknaden i Stockholm och Sverige.

Lansering av Fast Track!

Då var det äntligen dags att lansera Fast Track, vårt fortbildning- kompetensprogram vi har arbetat hårt med att ta fram under de senaste månaderna! Det är ett program som syftar till att tillgodose det stora kompetensbehov som finns på IT-marknaden och hitta nya vägar för hitta och utveckla de dolda talanger som finns ute i vårt samhälle. Vi har fått ett enormt fint mottagande och inputen för att kunna göra programmet möjligt kommer från både företag, kommuner och myndigheter.

Fast Track är ett kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar. Under programmet hjälper vi även deltagaren i rekryteringsfasen med matchning mot arbetsgivare och vidare i processen hela vägen ut till arbetsplatsen, via projektarbete eller praktik och vidare till en anställning.

Programmet är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån en arbetsgivares kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofilerna från arbetsgivaren.

Läs mer om programmet här, och tveka inte att kontakta oss för mer information.
Ni når oss på 0735 30 76 31 eller info@ignitionresearch.com!

Proaktiv omtanke vid utformning av mobilitet som tjänst

All denna kreativitet kring nya typer av fordon och transporttjänster är inspirerande, eller hur! Mobilitet är i många större städer numera en tjänst. Med nya inslag och nya aktörer mest hela tiden. Du som inte varit i en storstad sedan 2017 kanske ändå läst folk klaga på elsparkcyklister och ingen har väl missat tävlingen bland fordonsbolagen om vems fordon som har minst behov av en människa som förare i framtiden?

Men hur planerar vi mer långsamma processer för att plocka russinen ur den kaka som är innovativ persontransport? Som samhällets framtida kollektivtrafik, exempelvis?

Det finns flera olika sorters utmaningar. Startups och de som vill vara disruptiva inom en bransch spelar inte alltid enligt samma regler som vi är vana vid från mer etablerade aktörer. Och det är lite i sakens natur att nykomlingar i en bransch inte redan har löst alla befintliga problem.

Detta kan märkas exempelvis om man frågar dem vilka branschstandarder de följer. Om deras fordon följer nationell praxis för branschen, med mera.

Samhället bör kräva universell utformning

Här kommer vi in på universell utformning, att man lever upp till en förväntan om service utan att godtyckligt utesluta vissa grupper. Det är alldeles för enkelt att skapa lösningar som mer eller mindre direkt diskriminerar eller särbehandlar någon. Åtminstone om man inte tänker till.

“Most of the evil in this world is done by people with good intentions.”

T.S. Eliot

Universell utformning är ett koncept, eller möjligen en filosofi, som försöker göra något åt detta. Det man strävar efter är att veta så pass mycket på förhand att man gör den optimala lösningen direkt. Det typiska exemplet på när man misslyckats med detta är nya byggnader med trappor på framsidan och en rullstolsramp på baksidan av huset, gärna placerad mellan en farlig lastkaj och containrar med sopor som luktar illa.

När det gäller universell utformning och mobilitet som tjänst kan det handla om ifall fordonstillverkaren tänkt till så att man på egen hand kommer ombord på en autonom skyttelbuss med rullstol. Eller ifall man kan fästa sin rullstol i fordonet. Eller för blinda och synskadade passagerare om där finns sedvanligt stöd i form av utrop, punktskrift på knappar m.m. Eller hur hörselskadade får samma information som ibland ropas ut på hållplatser eller i fordonen. Eller om hållplatsernas utformning har så pass tydliga visuella markörer att en synskadad vet var man förväntas vänta utan att vara i vägen för fordonet. Som vanligt med tillgänglighetsåtgärder har nästan alla andra också nytta av dem. Visuella markörer i stadsmiljön hjälper även oss som främst tittar på våra mobiler medan vi stapplar runt och det är nog många av oss som missat utrop för att vi lyssnat på något i hörlurar.

Tänk på de som verkligen behöver din omtanke och pröva deras situation ibland

Ett projekt värt att inspireras av drevs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet DriveSweden. De primära användarna var blinda, synskadade eller använde rullstol. Projektet “Automatisering för ökad tillgänglighet? ” la stor energi på att kartlägga kundresan för dessa grupper, med fast övertygelse att om man löser deras utmaningar kommer man göra det bekvämt för de allra flesta.

Ett sätt att bygga empati och förståelse som användes i det projektet var att få skugga personer inom de olika grupperna, att få insikt i deras vardag. Efter det börjar man se på svaga markeringar mellan färjor och kajen med lite andra ögon. Ta och kisa ordentligt med ögonen när du åker kollektivt och se hur det går för dig. Undertecknad provade och slog huvudet i bussdörrens stängningsmekanism på första försöket. Den var nog i stål, utan vaddering, men med gul tejp som inte jag såg. Eller ja, gör din simulering när du inte utsätter dig för en onödigt stor risk.

Nästa gång du ska ta beslut som påverkar andra kanske du skulle simulera hur andra har det i den situationen? Skulle du själv acceptera att vara i någon annans sits i en ogynnsam situation?

Funktionshinder är just hinder, och hinder kan rivas med lite god vilja!

Var inte överoptimistisk

“Lead a design process that vets new features, content, or interactions against less-than-ideal user scenarios”

Design for real life (2016)

Ja, det är dags att sluta önsketänka eller enbart fokusera på de ideala förhållandena. Då kanske det du gör slipper agera skräckexempel i böcker som Tragic Design. Bokens kanske värsta exempel är om maskinen Therac-25 där ett användarmisstag inom sjukvården gav en patient en strålningsdos hela sjutton gånger högre än vad som är dödligt. Eller instrumentpanelen på den där färjan i New York där det inte gick att lista ut i vilken ände av färjan kaptenen kunde kontrollera färjan, med allvarliga personskador som följd.

Betänk då att den “funktionen” inte designades av en ondsint människa.

Marcus Österberg

Workshop i Åre

Mellan 28 och 30 januari är vi på workshop-turné i Åre med omnejd. Vi kommer avhandla ämnen som stöttar individer, organisationer och företag (stora som små) i vägen framåt för innovation, digitalisering och affärsutveckling. Vårt fokus för dessa workshops är anpassade för småföretagare inom turistnäringen som ibland kan känna att de har en lång och brant uppförsbacke för att komma ikapp.

  • Fokus på snabbt framväxande tekniker (Cloud, AI/ML, IoT, mobilitet, öppna data etc)
  • Idéutveckling, affärs/produktutveckling, innovationsprocess
  • Utbildningar inom teknik/IT

Är du i Åre och vill ses mellan 28-30 januari?? Slå oss en signal eller skicka ett mejl! Vi nås på 0735 30 76 31 eller info@ignitionresearch.com!

Drönarworkshop, introduktion

Vi kommer under vintern och våren arrangera ett par halvdags-workshops i Stockholm där vi tillsammans med deltagarna bygger en mini-drönare med FPV-funktion* och lära oss styra och flyga drönarna i en kontrollerad miljö.

Du behöver inga förkunskaper i elektronik eller drönare. Vi tillhandahåller byggsatser till självkostnadspris och möjlighet att hyra/låna en sändare för att styra drönaren.

För att ta tempen på intresset lägger vi ut den här blänkaren. Är du intresserad av deltaga? Skicka ett mejl till andreas@ignitionresearch.com och anmäl dig!

Byggsatsen vi kommer bygga är från NewBeeDrone. I videon nedan kan du se den färdiga produkten

*Drönaren har en kamera monterad så att föraren kan flyga genom att se vad drönaren ser, så kallat first person view, med skärm eller med FPV-goggles. Detta är överkurs för dessa workshops, deltagarna kommer få testa att flyga med låne-goggles men är inget vi kommer gå in på i detalj.