Ignition och Jobbcenter Botkyrka undersöker nya möjligheter!

Vi är väldigt glada över att få inleda samarbete med Jobbcenter Botkyrka för att se över en uppstart av vårt kunskapsprogram Fast Track. Botkyrka är en kommun med mycket möjligheter och att vi nu samarbetar för att hitta en väg framåt med Fast Track är väldigt spännande!

Mer info kommer inom kort!

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss i dag så fikar vi!

Fast Track Sthlm på AWS Game Day

Att gå på konferenser är en naturlig och återkommande händelse för att ta del av och medverka på IT-arbetsmarknaden, vad som händer gällande trender och utveckling av olika produkter och tjänster. Så när Amazon slår upp sin veckolånga konferens AWS Pop-Up Loft i Stockholm är vi och vårt kunskapsprogram Fast Track såklart där och lyssnar och lär oss av branschens bästa.

Onsdagen den 16e var dedikerad till spelteknik av olika slag, vilket passar gamla och nya gamers som oss. Dagen inleddes av Amazons Europachef för spelteknik i AWS följt av en distans-session med Maurizio De Pascale från IO Interactive. Väldigt intressant och lärorikt!

Molnbaserade tjänster har visat sig genomsyra teknik- och IT-utveckling till den grad att det för många, t.ex. oss på Ignition, är svårt att föreställa sig att använda applikationer och tjänster utan molnet. Vissa branscher, som spelbranschen, skulle antagligen ha svårt att klara av många av de utmaningar de har haft i sin utveckling utan molnleverantörer som AWS. För oss är det en naturlig del att öppna upp arbetsmarknaden inom spelbranschen för nya talanger via vårt kunskapsprogram Fast Track.

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss i dag så fikar vi!

Ignition Research, en del Integrationspakten!

Ignition Research sällar sig till skaran av stolta företag som ställer upp i Integrationspakten, ett unikt samarbete med Stockholm stad och näringslivet! I dag var vi i stadshuset för den stora starten av projektet Integrationspakten och minglade med 300 företagare, politiker och branschorganisationer och pratade om möjligheterna som öppnas när vi tänker om och ser över utmaningar som olika grupper i Stockholm har på arbetsmarknaden i dag. Genom Integrationspakten slår vi våra kloka huvuden ihop och bygger framtiden tillsammans!

Dra ditt strå till Stockholm! Det gör vi!

”Vi har cirka 30 000 öppet arbetslösa här i Stockholm. Nästan 18 000 av dessa är födda i utlandet. Samtidigt har många företag brist på arbetskraft, och det hämmar tillväxten. Från Stockholms stads sida vill vi ändra på detta, nu och kraftfullt och då behövs arbetsgivare som du.

Därför lanserar vi Integrationspakten, ett unikt samarbete mellan Stockholms stad och stadens näringsliv. Ett samarbete som ger din organisation möjlighet och stöd att rekrytera rätt kompetens, vara mentor, skapa framtidens yrkesutbildningar och utveckla era nätverk med andra som brinner för en inkluderande stad.”

Anna König Jerlmyr Fredrik Lindstål
Finansborgarråd Arbetsmarknads- och integrationsborggarråd


Pilotprojekt med Stockholm Stad

Det är med stor glädje vi kan presentera vårt pilotprojekt med Stockholm stad i programmet Fast Track!

Pilotprojektet avser att deltagarna får ta del av ett kunskapsprogram inom molnteknik, nätverk, identitetshantering, säkerhet, agila arbetsmetoder och projektledning.

Mer info kommer.

Fast Track, en kunskapsmodell för framtiden

Fast Track är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån arbetsmarknadens kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofilerna från arbetsgivaren. Därför är också våra lärandemål, kravprofiler och handledningar skiftande mellan deltagare för att uppnå syftet med programmet.

Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden. Vi anpassar studietakten efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar för att lyckas.

Målgruppen är personer med intresse för, eller bakgrund inom IT som behöver vidareutbilda sig inom molnteknik eller data engineering. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid. Det kräver inte heller någon tidigare formell utbildning. Det baseras istället på deltagarnas bakgrund och förkunskaper. 

Programmets innehåll är uppdelat i tre delar:

  • Teknikkunskap
  • Arbetssätt och projekthantering
  • Hands-on lärande och projektarbete

Teknikkunskap, arbetssätt och projekthantering
Under 3-6 månader lär sig deltagaren hantera komplexa molnplattformar från Amazon (AWS), projekthantering och hur olika agila arbetsmetoder fungerar. I andra delar av programmet ingår även viktiga ämnen som t.ex. presentationsteknik och affärsmannaskap.

Projektarbete
Projektarbetet ska innehålla en projektplan med bakgrund, syfte och mål. Projektplanen innefattar hur deltagaren planerar att gå tillväga och tidsplanen över hela arbetet. Det inkluderar beskrivning av syfte och mål som genomförs, och även eventuell ansvarsfördelning för att förbereda deltagaren på hur rutiner och processer vanligtvis går till på en arbetsplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!

Sommarhäng

Det är viktigt att bara umgås ibland. Därför planerar vi in hangouts med våra programdeltagare. I dag har vi en sommar-hangout med ett par av deltagarna på Haymarket, vi fikar och snackar om olika saker. Vi pratar bland annat om företagskultur, rekryteringsprocess och personlig utveckling. Andra ämnen som vi har på agendan är en fiktiv teknisk fallstudie. Vi låter deltagarna analysera ett tekniskt system och komma med förslag på förbättringar.

Gott kaffe har vi också!

Företagsbesök på Tieto med deltagargrupper

I dag har vi besökt Lucas Björnbom på konsultföretaget Tieto och fått föreläsning om AWS. På agendan för dagen stod användning av bästa praxis inom Route53, men även molnsäkerhet. Tillsammans med gruppen diskuterade vi hur de teoretiska kunskaperna kan omvandlas till högpresterande design, men även företagskultur och rekryteringsprocess. Väldigt intressant!

Vi tackar Lucas och Tieto för en mycket givande dag!

Fast Track sommarprogram

Under sommaren kommer Ignition att arbeta med två fristående deltagargrupper som går programmet Fast Track. Under 10-12 veckor lär sig deltagaren att hantera komplexa molnplattformar som t.ex. Amazon Web Services (AWS). Deltagaren får också kunskap om hur den kan arbeta med sin personliga utveckling . Programmet är utformat enligt de behov och kravprofiler som är relevanta på arbetsmarknaden, och även anpassat efter individens bakgrund. Detta för att kunna göra matchningen mellan deltagare och arbetsgivare så effektiv och relevant som möjligt.

Deltagargrupp T1 och T2 kommer vara färdiga med sina påbyggnadsutbildningar inom molnteknik från Amazon i slutet på augusti respektive början på oktober.

Är du intresserad av att veta mer om deltagarna och vårt arbete med dem? Ring oss på 0735 30 76 31 eller mejla info@ignitionresearch.com så berättar vi mer!

Mingel på affärsfrukost

I går pratade Andreas på ett frukostmöte i Sundbyberg inför politiker och näringsliv om modern kompetensförsörjning via vårt program Fast Track. Vi berättade om vårt samarbete med Stockholm stad och andra viktiga aktörer som stödjer oss och vårt syfte att öppna upp för målgrupper med dolda talanger inom kompetensförsörjning på IT-marknaden i Stockholm och Sverige.

Lansering av Fast Track!

Då var det äntligen dags att lansera Fast Track, vårt fortbildning- kompetensprogram vi har arbetat hårt med att ta fram under de senaste månaderna! Det är ett program som syftar till att tillgodose det stora kompetensbehov som finns på IT-marknaden och hitta nya vägar för hitta och utveckla de dolda talanger som finns ute i vårt samhälle. Vi har fått ett enormt fint mottagande och inputen för att kunna göra programmet möjligt kommer från både företag, kommuner och myndigheter.

Fast Track är ett kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar. Under programmet hjälper vi även deltagaren i rekryteringsfasen med matchning mot arbetsgivare och vidare i processen hela vägen ut till arbetsplatsen, via projektarbete eller praktik och vidare till en anställning.

Programmet är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån en arbetsgivares kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofilerna från arbetsgivaren.

Läs mer om programmet här, och tveka inte att kontakta oss för mer information.
Ni når oss på 0735 30 76 31 eller info@ignitionresearch.com!