Workshop med Integrationspakten

”Det saknas inte lösningar, det saknas möten mellan varandra.”

Vi var på plats på Nalen under eftermiddagen för en stor workshop med Integrationspakten! Stockholm Stad med Katarina Bexar och Fredrik Lindstål i spetsen samlar en mängd olika aktörer från alla delar av samhället för att skapa konkreta lösningar på vår kompetensförsörjning. Ignition Research med vårt kompetensprogram Fast Track står redan på barrikaderna och arbetar aktivt med lösningar på kompetenskrisen inom IT-branschen!

Stävja kompetensbristen inom IT med dolda talanger

Hur ska vi stävja kompetensbristen i IT-branschen? Det pratade Andreas om inför politiker och företagare på en näringslivslunch i dag. Han berättade om hur kompetensprogrammet Fast Track som i ett led av samordning mellan offentlig sektor och näringslivet går i bräschen för innovativa utbildningsinsatser som kan leda till nya möjligheter och jobb för unga vuxna inom IT-branschen.

Vi vet att flertalet unga vuxna, födda i generationen IT-Tech besitter goda färdigheter inom IT-kunskap som kan utvecklas till kunskaper som kan ge anställningsbarhet inom IT-branschen. Vi vet också att det finns ett mycket stort behov hos arbetsgivare av kompetensförsörjning inom IT-området. Företagen upplever att de har stora svårigheter att hitta kandidater. Det pratas mycket om hur de måste rekrytera utomlands för att hitta även juniora talanger. Det tycker vi är synd, för de möjligheterna finns redan här. Genom Fast Track når vi en målgrupp som med hjälp av innovativa utbildningsinsatser kan hjälpa till att stävja kompetensbristen i Sverige. Programmet är utformat efter de behov och kravprofiler som är aktuella på marknaden för att kunna göra steget mellan deltagare och arbetsmarknad så effektivt och relevant som möjligt.

Tack till Samordningsförbundet för inbjudan och övriga företag för intressanta dragningar!

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Intervju med KTH-studenter

I dag blev Andreas intervjuad av tre KTH-studenter om företagande och självledarskap. Vi på Ignition driver vår verksamhet, och i synnerhet vårt kunskapsprogram Fast Track, på distans i stor omfattning, och detta ställer krav på både ledarskap och kommunikation såväl som en väl fungerande digital verktygslåda för ett effektivt samarbete med kunder, programdeltagare och medarbetare.

Mycket av samtalet handlade också om den bakgrund och kunskaper som våra medarbetare och rådgivare bidrar med för våra kunder, men även hur vi hanterar talangutveckling, strategi och styrkor vi som mindre bolag har mot större bolag. Tack till Nicolas Andersson, Lucas Kristiansson och Gustav Gerholm för ett bra möte . Vi fick med oss en hel del frågeställningar och funderingar med oss hem!

David mot Goliat

Andreas pratade i morse på Nyföretagarcentrums frukostseminarium om hur han som entreprenör tävlar med de stora bolagen med framgång. Han berättade om hur Ignition och Samordningsförbundet samarbetat och om Fast Track för Stockholm stad.

Tack till Samordningsförbundet för inbjudan och övriga företag för intressanta dragningar!

Fast Track STHLM besöker STHLM Tech Meetup

En stor anledning till att gå på konferenser är att träffa likasinnade människor och branschkollegor. Så det gjorde Fast Track Sthlm denna kyliga måndagkväll; Vi besökte den månatliga tech-konferensen STHLM TECH Meetup på Hilton Slussen och lyssnade till spännande intervjuer och investerings-pitchar från några av de hetaste startups i Stockholm just nu. Väldigt intressant!

Konferenser samlar människor som delar en gemensam bransch, teknikanvändning eller intresse, och är ett bra sätt att träffa nya människor inom ett område. Vi på Ignition går på konferenser så ofta vi kan, för att kunna träffa människor med ett brett spektrum av bakgrunder, som vi kanske inte möter på en daglig basis. När vi är ute och nätverkar är konferenser ett bra ställe att både träffa nya människor och gamla kontakter i branschen som vi inte har träffat på ett tag.

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss i dag så fikar vi!

Ignition och Jobbcenter Botkyrka undersöker nya möjligheter!

Vi är väldigt glada över att få inleda samarbete med Jobbcenter Botkyrka för att se över en uppstart av vårt kunskapsprogram Fast Track. Botkyrka är en kommun med mycket möjligheter och att vi nu samarbetar för att hitta en väg framåt med Fast Track är väldigt spännande!

Mer info kommer inom kort!

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss i dag så fikar vi!

Fast Track Sthlm på AWS Game Day

Att gå på konferenser är en naturlig och återkommande händelse för att ta del av och medverka på IT-arbetsmarknaden, vad som händer gällande trender och utveckling av olika produkter och tjänster. Så när Amazon slår upp sin veckolånga konferens AWS Pop-Up Loft i Stockholm är vi och vårt kunskapsprogram Fast Track såklart där och lyssnar och lär oss av branschens bästa.

Onsdagen den 16e var dedikerad till spelteknik av olika slag, vilket passar gamla och nya gamers som oss. Dagen inleddes av Amazons Europachef för spelteknik i AWS följt av en distans-session med Maurizio De Pascale från IO Interactive. Väldigt intressant och lärorikt!

Molnbaserade tjänster har visat sig genomsyra teknik- och IT-utveckling till den grad att det för många, t.ex. oss på Ignition, är svårt att föreställa sig att använda applikationer och tjänster utan molnet. Vissa branscher, som spelbranschen, skulle antagligen ha svårt att klara av många av de utmaningar de har haft i sin utveckling utan molnleverantörer som AWS. För oss är det en naturlig del att öppna upp arbetsmarknaden inom spelbranschen för nya talanger via vårt kunskapsprogram Fast Track.

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom molnteknik och data engineering. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss i dag så fikar vi!

Ignition Research, en del Integrationspakten!

Ignition Research sällar sig till skaran av stolta företag som ställer upp i Integrationspakten, ett unikt samarbete med Stockholm stad och näringslivet! I dag var vi i stadshuset för den stora starten av projektet Integrationspakten och minglade med 300 företagare, politiker och branschorganisationer och pratade om möjligheterna som öppnas när vi tänker om och ser över utmaningar som olika grupper i Stockholm har på arbetsmarknaden i dag. Genom Integrationspakten slår vi våra kloka huvuden ihop och bygger framtiden tillsammans!

Dra ditt strå till Stockholm! Det gör vi!

”Vi har cirka 30 000 öppet arbetslösa här i Stockholm. Nästan 18 000 av dessa är födda i utlandet. Samtidigt har många företag brist på arbetskraft, och det hämmar tillväxten. Från Stockholms stads sida vill vi ändra på detta, nu och kraftfullt och då behövs arbetsgivare som du.

Därför lanserar vi Integrationspakten, ett unikt samarbete mellan Stockholms stad och stadens näringsliv. Ett samarbete som ger din organisation möjlighet och stöd att rekrytera rätt kompetens, vara mentor, skapa framtidens yrkesutbildningar och utveckla era nätverk med andra som brinner för en inkluderande stad.”

Anna König Jerlmyr Fredrik Lindstål
Finansborgarråd Arbetsmarknads- och integrationsborggarråd


Pilotprojekt med Stockholm Stad

Det är med stor glädje vi kan presentera vårt pilotprojekt med Stockholm stad i programmet Fast Track!

Pilotprojektet avser att deltagarna får ta del av ett kunskapsprogram inom molnteknik, nätverk, identitetshantering, säkerhet, agila arbetsmetoder och projektledning.

Mer info kommer.

Fast Track, en kunskapsmodell för framtiden

Fast Track är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån arbetsmarknadens kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofilerna från arbetsgivaren. Därför är också våra lärandemål, kravprofiler och handledningar skiftande mellan deltagare för att uppnå syftet med programmet.

Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden. Vi anpassar studietakten efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar för att lyckas.

Målgruppen är personer med intresse för, eller bakgrund inom IT som behöver vidareutbilda sig inom molnteknik eller data engineering. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid. Det kräver inte heller någon tidigare formell utbildning. Det baseras istället på deltagarnas bakgrund och förkunskaper. 

Programmets innehåll är uppdelat i tre delar:

  • Teknikkunskap
  • Arbetssätt och projekthantering
  • Hands-on lärande och projektarbete

Teknikkunskap, arbetssätt och projekthantering
Under 3-6 månader lär sig deltagaren hantera komplexa molnplattformar från Amazon (AWS), projekthantering och hur olika agila arbetsmetoder fungerar. I andra delar av programmet ingår även viktiga ämnen som t.ex. presentationsteknik och affärsmannaskap.

Projektarbete
Projektarbetet ska innehålla en projektplan med bakgrund, syfte och mål. Projektplanen innefattar hur deltagaren planerar att gå tillväga och tidsplanen över hela arbetet. Det inkluderar beskrivning av syfte och mål som genomförs, och även eventuell ansvarsfördelning för att förbereda deltagaren på hur rutiner och processer vanligtvis går till på en arbetsplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!